فعل کمکی- اراده- وصیت نامه کیت میدلتون سرگرمی

فعل کمکی- اراده- وصیت نامه: کیت میدلتون سرگرمی همراه تصویر میلیون انتشار سرگرمی چه خبر از کجا ؟

گت بلاگز اخبار اجتماعی تفکیک جنسیتی در گورستان ظهیرالدوله!

«مگر مردم این سرزمین در یک قبرستان که بازیگران و صورت های معروف این کشور در آنجا به خاک سپرده شده‌اند، چه کار می‌کنند که باید زنان‌شان از مردان‌شان جدا باشند؟ چ

تفکیک جنسیتی در گورستان ظهیرالدوله!

تفکیک جنسیتی در گورستان ظهیرالدوله!

عبارات مهم : اداره

«مگر مردم این سرزمین در یک قبرستان که بازیگران و صورت های معروف این کشور در آنجا به خاک سپرده شده است اند، چه کار می کنند که باید زنان ارزش از مردان ارزش جدا باشند؟ چه کسی و با کدام مقرره قانونی به خود این اختیار را می دهد که جهت مردم که ولی نعمتان این کشور هستند تعیین وظیفه کند؟ تفکیک جنسیتی در قبرستان ظهیرالدوله، علاوه بر آن که خلاف منافع ملک موقوفه هست، توهین آشکاری به ملت کشور عزیزمان ایران محسوب می شود.»

روزنامه قانون نوشت: «سربالایی های دربند خط ونقشی از «فروغ»، «ابوالحسن صبا»، «روح ا… خالقی»، «قمرالملوک وزیری» و صدالبته رنگ وبوی «محمدتقی بهار» را به یادگار دارد. هنگامی که میدان قدس را اوج برویم، به خیابانی به نام «ظهیرالدوله» می رسیم؛ خیابان باریکی که در گوشه اش گورستانی کوچک را با همین نام در خود جای داده هست؛ قبرستانی که اکنون بیش از آن که محل دفن بزرگان فرهنگ و هنر این مرز و بوم باشد، به مخروبه ای دلگیر تبدیل شده است است و ظهیرالدوله ای که روزگاری پذیرای اهالی فرهنگ و هنر بود، اکنون حتی درش جهت خواندن یک فاتحه به روی عموم مردم نیز باز نیست و مسئولان ذی ربط با تحقیر مردم، قاعده غیر قانونی تفکیک جنسیتی را بر این محل بار کرده اند و نه شرکت میراث فرهنگی و نه شرکت اوقاف هیچ یک جهت ترمیم و بازسازی این مکان تاریخی اقدام مثبتی نمی کنند تا شاید در آینده ای نه چندان دور شاهد از بین رفتن بخشی از هویت پایتخت کشور عزیزمان ایران و بلکه کشور عزیزمان ایران باشیم.

تفکیک جنسیتی در گورستان ظهیرالدوله!

در مورد تاریخچه این آرامگاه گفته اند که بعد از دفن «علی خان ظهیرالدوله» در سال۱۳۰۳، این گورستان نامش را از مهمان مدفون خود گرفت. علی خان فرزند یکی از وزرای ناصرالدین شاه قاجار بود که به علت روحیات خاص خود، اغلب ساعات حیاتش را در قبرستانی عمومی می گذراند. هنگامی که او از دنیا رفت، یکی از مریدانش به نام «مولوی رشتی» وی را غسل داد و در قبرستان کنار باغش، او را به خاک سپرد. بعدها انجمن «اخوت»، این قبرستان را محصور و به نام علی خان نامگذاری کرد. از این روایت کوتاه تاریخی، می توان نتیجه گرفت که بنای تاریخی ظهیرالدوله متعلق به شخص خاص و حتی خاندان قاجار نبوده است و هنگامی که ملکی متعلق به ایشان نبوده است نمی توان پذیرفت که به وسیله آنها به وقف رسیده است.

وضعیت حقوقی ملک موسوم به ظهیرالدوله

«مگر مردم این سرزمین در یک قبرستان که بازیگران و صورت های معروف این کشور در آنجا به خاک سپرده شده‌اند، چه کار می‌کنند که باید زنان‌شان از مردان‌شان جدا باشند؟ چ

در باب اوضاع حقوقی ملک موسوم به ظهیرالدوله، چند حالت متصور هست. نخست آن که بگوییم مالک این ملک معلوم نیست و آن را در زمره اموال مجهول المالک شناسایی می کنیم. اموال مجهول المالک با اموال بدون مالک تفاوت دارد. در اموال مجهول المالک، مالک وجود دارد ولی معلوم و معین نیست و در اموال بدون مالک، از ابتدا مالکیت هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بر ملک احراز نشده هست. ماده۲۸ قانون مدنی در باب اموال مجهول المالک مقرر داشته است: «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا می رسد.»

حال اگر پیش از حضور انجمن اخوت، مالک خاصی، ملک مذکور را به حالت قبرستان درآورده باشد و اکنون مالک آن معلوم نباشد که بتوان وقف بودن یا نبودن آن را احراز کرد، باید ملک به مصرف فقرا برسد ولی اگر این ملک از ابتدا دارای مالک نبوده هست، متعلق به عموم مردم است و هیچکس حق بهره برداری شخصی از آن را ندارد. ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که محیط زیست اموال عمومی با به ملکیت شخصی درآمدن این اموال منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم تخصیص داده شده است دارند؛ مانند ساحل دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی.

معیار دیگر، مصرفی است که دولت جهت این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. اموال عمومی به دو صورت مورد بهره برداری قرار می گیرند: نخست آن که بعضی از آنها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می تواند استفاده مطلوب کند. مثل پل ها، باغ ها، کاروانسراها و راه های عمومی. ولی دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می تواند امتیاز بهره برداری از این اموال را جهت مدت محدودی به شخص معین واگذار کند.

تفکیک جنسیتی در گورستان ظهیرالدوله!

دوم آن که به یکی از خدمات عمومی تخصیص داده شده است یافته باشد و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره برداری کند؛ مانند راه آهن و سیم های تلفن و تلگراف که از مشترکات عمومی است و به سود عموم مورد استفاده قرار می گیرد. بعد تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت جهت برطرف نیازمندی های عمومی تخصیص داده شده است داده شده، از اموال عمومی است و سایر اموال دولتی، ملک دولت محسوب می شود. این تحلیل موافق مواد ۲۳ تا ۲۷ قانون مدنی است.

چنان که این گونه در این مواد آمده هست. ماده۲۳: «استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.» ماده۲۴: «هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید.» ماده۲۵: «هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند و همچنین قنوات و چاهایی که مورد استفاده عموم است.»

«مگر مردم این سرزمین در یک قبرستان که بازیگران و صورت های معروف این کشور در آنجا به خاک سپرده شده‌اند، چه کار می‌کنند که باید زنان‌شان از مردان‌شان جدا باشند؟ چ

ماده۲۶: «اموال دولتی که معد است جهت مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات، قلاع، خندق ها، خاکریزهای نظامی، قورخانه، اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آن چه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک شخصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری تخصیص داده شده است یافته باشد.» ماده۲۷: «اموالی که ملک اشخاص نیست و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود. مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.»

پس اگر ملک ظهیرالدوله بدون مالک نباشد، به نفع عموم مردم استفاده می شود و اکنون که این ملک به صورت قبرستان درآمده، مسئولیت اداره اش با نهاد متبوع، یعنی شرکت اوقاف و امور خیریه هست. ولی اگر ملک مزبور مالک خاص داشته باشد و او آن را جهت قبرستان وقف کرده باشد، باید به وقفنامه یا اراده ضمنی واقف رجوع شود. گفته می شود که این ملک در اختیار انجمن اخوت بوده و آخرین بازمانده این انجمن یعنی درویش رضا، سال ها پیش از دنیا رفته و بعد از او همسر وی اداره ظاهری این ملک را در اختیار داشته که چند سالی است از همسر وی نیز خبری در دست نیست؛ هر چند در ملکیت این مکان ابهام وجود دارد لیکن معلوم نیست که چگونه ملکی که سابق قبرستان بوده، به ملکیت افراد خاص درآمده هست. حالت آخری که بر این ملک می تواند مترتب باشد، به وقف عام رسیدن آن هست. اگر این ملک جهت قبرستان وقف عام شده است باشد، اداره آن با شرکت اوقاف و امور خیریه هست، لیکن اصل بر این است که متولی قبرستان های موقوفه شرکت مذکور است.

تفکیک جنسیتی در گورستان ظهیرالدوله!

مسئولیت نگهداری از قبرستان

موضوع قابل بحث دیگر در خصوص قبرستان ظهیرالدوله، مسئولیت پیگیری به اوضاع ملک هست. اگر این مکان را ملک موقوفه خاص بدانیم، باید بپذیریم که اداره اش با متولی تعیین شده است از سوی واقف بوده ولی اگر اداره اش با شرکت اوقاف باشد، موقوفه عام هست، لیکن ورود این شرکت در اداره یک محل، خود قرینه ای بر وقف عام بودن هست. از سوی دیگر شاید گفته شود که اداره قبرستان مذکور با نهادهای شبه دولتی و امنیتی هست. حتی اگر چنین باشد نیز نمی توان پذیرفت که متولی تعیین شده است در وقف خاص اداره را به چنین نهادهایی واگذار کرده باشد. بعد به نظر می رسد به علت وقف عام بودن این محل شرکت اوقاف و امور خیریه متولی حقیقی این محل هست؛ هر چند بعضی بگویند که متولی شخص دیگری است.

یکی از نتایجی که از این بحث حاصل می شود، مسئولیت نگهداری از این مکان تاریخی هست. قبرستان ظهیرالدوله در سال۱۳۷۷ به عنوان یکی از میراث فرهنگی کشور کشور عزیزمان ایران در شرکت میراث فرهنگی به ثبت رسید. هنگامی که مکانی در این شرکت به ثبت می رسد، وظیفه نگهداری آن با شرکت تخصصی یعنی میراث فرهنگی هست. یعنی در تزاحم مسئولیت متولی خاص مثل اشخاص حقیقی یا حقوقی و متولی عام که در خصوص قبرستان ها شرکت اوقاف است با شرکت میراث فرهنگی، شرکت اخیرالذکر مقدم هست. اکنون که قبرستان ظهیرالدوله که هم از جهت قدمت تاریخی و هم از حیث افراد مدفون در آن محل بسیار اهمیت دارد، باید از مسئولان شرکت میراث فرهنگی پرسید که به چه علت موجه قانونی و بر اساس کدام مجوز این مکان با ارزش رها شده است است؟ گورستان ظهیرالدوله که روزگاری محل گرد هم آمدن بزرگان ادب و هنر کشور عزیزمان ایران بود، اکنون شبیه به یک مخروبه شده است هست؛ به نحوی که عموم سنگ قبرهای تاریخی در معرض نابودی قرار دارند.

بهروز جلالی، معاون اداره میراث فرهنگی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران چند سال پیش در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها در خصوص اوضاع نابه سمان این قبرستان گفته بود: «طرح مطالعاتی بررسی و شناسایی آثار تاریخی فرهنگی و مشاهیر گورستان ظهیرالدوله در سال های ۸۴-۸۵ انجام شده است هست. همچنین طرح ساماندهی و مرمت احیای این گورستان نیز از طرف اداره کل میراث فرهنگی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تهیه شده است که در آن، این گورستان دارای حریم حفاظتی مصوب است.»

وی با اشاره به این که بودجه مورد نیاز و برنامه هایی را جهت حفظ و احیای این گورستان در نظر گرفته هست، اضافه کرده بود: «سازمان میراث فرهنگی از محل اعتبارات دور سوم سفر ریاست جمهوری، اعتباراتی را جهت حفظ و احیای این گورستان بر اساس طرح ساماندهی و مرمتی آن در سال۸۵ آینده نگری کرده است که در صورت تصویب و تخصیص داده شده است اعتبارات، شرکت میراث فرهنگی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مرمت و احیای این گورستان را در سال ۱۳۹۰ شروع خواهد کرد.»

گر چه این مقام شرکت میراث فرهنگی وعده ترمیم این مکان را داده بود ولی تا امروز نه تنها اوضاع قبرستان ظهیرالدوله اصلاح نیافته است بلکه هر روز در معرض تخریب زیاد قرار می گیرد. سخن این مقام رسمی شرکت میراث فرهنگی نشانه ای از این عنوان است که میراث از حیث اجرایی قدرت نظارت بر این محل تاریخی را دارد ولی اگر نهادهای متفاوت اعم از شرکت اوقاف یا دیگر نهادهای امنیتی اذن تصمیم گیری شرکت میراث فرهنگی را نمی دهند، مسئول جبران خسارت، نهادهای ممانعت کننده هستند لیکن هنگامی که یک ملک جزو آثار ملی محسوب می شود، وظیفه ترمیم و نگهداری آن با شرکت میراث فرهنگی است.

تفکیک جنستی و محدودیت زمانی جهت بازدیدکنندگان

موضوع به شدت تاسف باری که در چند سال اخیر بر گورستان ظهیرالدوله پیش آمده، تفکیک جنسیتی قبرستان و تعیین وقت دیدار هست. متولی اعم از متولی خاص یا شرکت اوقاف، حق ندارند اعمالی را انجام دهند که بر خلاف منافع موقوفه هست. رفتارهای خلاف منافع موقوفه همواره تحت عنوان عوض کردن کاربری ملک تعبیر نمی شود و حتی اگر ملک از کارکرد مهم خود تهی شود، واکنش‌ها خلاف منافع موقوفه قلمداد می شود. هنگامی که نهادهای ذی ربط از ورود مردم به یک قبرستان ممانعت می کنند، در عمل، خلاف نشانه مهم موقوفه واکنش‌ها کرده اند و چنین حالتی خلاف نص صریح قانون است.

یا آن که معلوم نیست چه نهادی و با کدام مجور قانونی در یک قبرستان شرایط تفکیک جنسیتی قایل شده است است؟ تمام قبرستان های کشور بر اساس یک قاعده مشخص اداره می شوند و حتی قبرستان های داخل در محوطه امام زاده ها نیز با تفکیک جنسیتی روبه رو نیست. مگر مردم این سرزمین در یک قبرستان که بازیگران و صورت های معروف این کشور در آنجا به خاک سپرده شده است اند، چه کار می کنند که باید زنان ارزش از مردان ارزش جدا باشند؟ چه کسی و با کدام مقرره قانونی به خود این اختیار را می دهد که جهت مردم که ولی نعمتان این کشور هستند تعیین وظیفه کند؟ تفکیک جنسیتی در قبرستان ظهیرالدوله، علاوه بر آن که خلاف منافع ملک موقوفه هست، توهین آشکاری به ملت کشور عزیزمان ایران محسوب می شود.

ضرورت پاسخگویی مسئولان

شرایط قبرستان تاریخی ظهیرالدوله، آن قدر بغرنج و بحرانی است که ضرورت دارد مسئولان ذی ربط در مناسب ترین وقت به آن پیگیری کنند. نمی توان پذیرفت که بودجه های میلیاردی در بسیاری از مباحث باربط یا بی ربط تعیین شود ولی محلی که عموم ملت کشور عزیزمان ایران بخشی از فرهنگ خود را در آن می بینند، در معرض نابودی کامل قرار بگیرد.

عدم پیگیری مسئولان این شایبه را ایجاد می کند که شاید مسائلی فرای سهل انگاری در میان است به گونه ای که چند سال پیش مسئولان مانع برگزاری مراسم خاص بعضی افراد در این مکان شدند و بعد از آن دیدار مردم از گورهای این محل را محدود کردند. شیوه برخورد مسئولان در دودهه اخیر در خصوص این مکان علاوه بر آن که مصداق بارز رفتارهای فراقانونی هست، وجهی از سیاسی کاری را با خود به همراه دارد که چنین سیاسی کاری هایی نتیجه ای را جز نابودی تاریخ این سرزمین در پی نخواد داشت. از این رو مورد نیاز است که دولتمردان به جای کشمکش های بیهوده سیاسی، منفعت طلبی و انحصارطلبی اقدام عاجلی جهت زنده نگه داشتن پیکر نیمه جان گورستان ظهیرالدوله کنند تا بتوانیم قدری به مسئولیت پذیری ایشان امیدوار باشیم.»

واژه های کلیدی: اداره | ایران | قبرستان | قبرستان | میراث فرهنگی | میراث فرهنگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz